×

Obnovení hesla přihlášení nebo SIP ID

FAQ

Volání z městské sítě na SIP ID

Uživatelům SIPNET mohou volat zdarma obyvatelé Ruska, Kazachstánu a USA. Seznam měst a místní přístupové telefonu do sítě SIPNET jsou uvedeny v osobní kanceláři v sekci "Přístup z měst".
  • Jak volat z městské sítě na SIP ID?

    Abyste mohli volat uživateli sítě SIPNET, je potřeba z pevné linky vytočit číslo místního přístupového telefonu a v režimu tónové volby zadat SIP ID volaného.

    Pozor!

    Platby za hovory se provádí z účtu uživatele SIP ID dle tarifů, které jsou uvedeny v osobní kanceláři v sekci "Přístup z měst".