×

Obnovení hesla přihlášení nebo SIP ID

Registrace

Žádost o připojení

Zadejte telefonní číslo
Registrace firemního účtu odeslat aplikaci

Důležité informace

Svou registrací dáváte najevo, že souhlasíte s provozními pravidly a podmínkami užívání sítě SIPNET.

Při registraci vám bude přiděleno SIP ID. Váš účet bude nejprve nastaven na «Zkušební přístup».

V rámci «Zkušebního přístupu» můžete volat pouze dalším uživatelům sítě SIPNET.

Upozornění!

Abyste mohli volat na pevná či mobilní čísla v libovolném městě, včetně jakéhokoli místa v rámci SNS nebo v zahraničí, potřebujete získat status “Stálý uživatel”.

Jak status “Stálý uživatel” získat:

Nabijte si svůj účet. Minimální částka je 3 USD.