×

Obnovení hesla přihlášení nebo SIP ID

Používejte ke komunikaci Sippoint

Instant messaging a hovory mezi počítači

Uživatelé Sippointu si mohou navzájem (a ostatním uživatelům sítě SIPNET) volat a posílat rychlé zprávy mezi počítači zadarmo.

Zprávu svému kontaktu odešlete poklepáním levého tlačítka myši na jeho či její jméno. Tím se otevře záložka kontaktu s chatovacím oknem. V hlavním okně se pak váš kontakt objeví ve skupině s názvem "Otevřené chaty".


Režim kompaktního okna


Režim plného okna

Poté, co okno otevřete, se chatovací okno ukotví k hlavnímu oknu. Abyste chatovací okno od hlavního okna oddělili, klikněte na tlačítko režimu kompaktního okna. Hlavní i chatovací okno budou ukotveny k okrajům a rohům obrazovky.

Na záložce je jméno a fotografie vašeho kontaktu, tlačítko na volání jeho/jejího počítače a záložka "Informace o kontaktu", kde máte k dispozici údaje zadané tímto kontaktem při registraci.

Můžete přepínat mezi několika záložkami najednou. Učinit tak můžete vybráním jednoho z kontaktů ve skupině "Otevřené chaty" v hlavním okně. Kontakt, který potřebujete, vyberte v režimu kompaktního okna kliknutím na záložky ve spodní části chatovacího okna. Pro zavření záložky s kontaktem klikněte na tlačítko "Zavřít záložku". Po zavření poslední otevřené záložky okno zmizí.

Okno pro instant messaging. Toto okno obsahuje dvě hlavní pole. Do spodního okna píšete text zprávy, kterou chcete svému kontaktu poslat. Horní pole zobrazuje vaši konverzaci: jak zprávy odchozí, tak zprávy obdržené od kontaktu.

Pro poslání zprávy stiskněte na klávesnici klávesu Enter nebo klikněte na tlačítko "Odeslat" v pravém spodním rohu okna. S každou novou příchozí zprávou se vám v pravém spodním rohu obrazovky zobrazí upozornění a uslyšíte tón oznamující novou zprávu.

Pod oknem určeným pro psaní zprávy si všimněte tří tlačítek.
Kliknutím na první tlačítko vložíte do své zprávy smajlíka.
Klepnutím na druhé tlačítko získáte možnost změnit písmo zprávy. Můžete změnit nejenom velikost písma, barvu a styl, ale také pozadí zprávy.
Kliknutím na třetí tlačítko zobrazíte kompletní historii zpráv, které jste si s tímto kontaktem vyměnili. Jestliže byste rádi viděli historii zpráv za poslední dva dny, týden nebo měsíc, použijte tlačítka umístěná mezi zobrazením zprávy a polem pro zadání zprávy.

Hovory

Jestliže chcete bezplatně zatelefonovat na počítač jinému uživateli Sippointu, klikněte v chatovém okně na tlačítko "Volat". Nebo pokud se zrovna nacházíte v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem myši na jméno kontaktu a zvolte položku "Hlasové volání".

Před voláním počítače svého kontaktu se ujistěte, že je stav tohoto kontaktu "On-line". Je-li tento kontakt právě off-line, můžete zavolat jeho mobilní či pevné číslo.
Nežádoucí kontakt lze odstranit pomocí nabídky pravého tlačítka myši.
Pro ukončení hovoru klikněte na tlačítko "Zrušit".
Při obdržení příchozího hovoru uslyšíte melodii příchozího volání a uvidíte toto okno.

Pro přijetí hovoru bez přání zapnout webovou kameru klikněte na tlačítko "Přijmout". Pro přijetí hovoru v režimu Videohovor klepněte na tlačítko "Přijmout s videem".

Nahrávky

Softwarový telefon Sippoint vám umožňuje nahrávat vaše hovory. Pro spuštění nahrávání klikněte na tlačítko s červeným kroužkem vedle tlačítka "Storno". Prosím, zvažte etický aspekt nahrávání hovorů. Chystáte-li se nahrávací funkci použít, zajistěte, aby o tom váš kontakt věděl.

Pro otevření seznamu nahraných hovorů klikněte na tlačítko "Otevřít nahrané hovory" umístěné pod položkou Oznámení v menu nastavení aplikace.

Videohovory

Pokud má váš kontakt webovou kameru, můžete použít funkci videohovoru. Stačí pouze klepnout na tlačítko "Videohovor" v chatovacím okně.

Pro vypnutí webové kamery klikněte na tlačítko "Zastavit přenos videa" v horní části okna. Pro otevření náhledu videa přenášeného z vaší webové kamery vašemu kontaktu přesuňte kurzor myši na video.
Důležitá funkce: zobrazení videa můžete zvětšit. Je k tomu třeba uchopit spodní pravý roh okna kurzorem myši a táhnutím velikost okna upravit.  

Přejeme vám příjemnou komunikaci!


Instalace    —    Konfigurace    —    Komunikace